Voorwaarden

VDH Products hanteert voorwaarden voor de diensten die worden worden aangeboden.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing: