Service & Support

Van maandag t/m vrijdag is de Service & Support afdeling van VDH Products tijdens onderstaande tijden te bereiken voor hulp en ondersteuning.

Reguliere Service & Support tijden:
Maandag             08:00 – 16:00u
Dinsdag               08:00 – 16:00u
Woensdag           08:00 – 16:00u
Donderdag          08:00 – 16:00u
Vrijdag                 08:00 – 15:00u
Zaterdag             gesloten
Zondag               gesloten

Het kan in bepaalde gevallen zijn dat storingen, welke worden gemeld aan het einde van de dag, pas de volgende dag worden ingepland. Dit met uitzondering van urgentie gevallen.

Voor het bieden van de meest optimale ondersteuning maken wij onderscheid tussen 'basis support' en 'uitgebreide support'.

Basis support
Basis support is voor eenvoudige en makkelijk op te lossen verzoeken, waarvoor een tijdbestek wordt gehanteerd van maximaal één uur. Basissupport wordt geboden door onze technische experts.
Deze vorm van support betreft een gratis ondersteuning, zowel telefonisch als online.

Uitgebreide support
Uitgebreide support betreffen zaken, welke speciale aandacht vragen en waarvoor een Support Ticket wordt aangemaakt. Uitgebreide support betreft individueel support voor complexe verzoeken voor het oplossen van problemen en fouten. Deze vorm van support wordt geboden door gespecialiseerde technische experts. Veelal betreffen dit zaken waarbij een langer tijdbestek wordt gehanteerd. Deze vorm van support betreft in eerste instantie conform basissupport, een gratis ondersteuning, zowel telefonisch als online.
Het kan voorkomen dat voor bepaalde verzoeken kosten worden berekent. Dit wordt dan voorafgaand aan de support aangegeven.

Teamviewer
We gebruiken Teamviewer om uw vragen snel te beantwoorden en u online support aan te bieden. Met deze software tool kunnen wij met u meekijken en zien waar de problemen zich voor doen.
Via de volgende link is het Teamviewer programma downloaden.

Download Teamviewer

Buiten kantoortijden
Foutmeldingen en storingen ontstaan ook buiten bovenvermelde tijden en dit kan lastig zijn. Om de beste service en ondersteuning te kunnen bieden staat VDH Products ook buiten de Service & Support tijden tot uw beschikking. In geval van bedrijfskritische storingen is onze Service & Support afdeling via het algemene telefoonnummer van VDH Products, middels een keuzemenu bereikbaar. Verzocht wordt om, voorafgaand aan het in contact komen met de Service & Support afdeling, zelf eerst te proberen de betreffende storing/probleem te onderzoeken of te isoleren. Wij verzoeken om storingen zo vroeg mogelijk te melden.

Let op, ook buiten de reguliere Service & Support tijden wordt er onderscheid gemaakt tussen basis support en uitgebreid support. Buiten de reguliere Service & Support tijden worden verhoogde tarieven gebruikt!

Service op locatie / inbedrijfsstelling
Het vakkundig inbedrijfstellen draagt bij aan een optimale werking van VDH-systemen en natuurlijk een tevreden klant. De systemen van VDH Products  staan bekend om hun eenvoud en zijn zo ontworpen dat u als installateur dit eenvoudig zelf kunt doen.
Medewerkers van de Service & Support afdeling kunnen u ondersteuning bieden via telefonisch support of online door in te loggen op uw systeem.

Mocht u toch graag ondersteuning op locatie wensen voor bijvoorbeeld een inbedrijfstellingsservice of een storing waar we u telefonisch niet mee kunnen helpen dan kunt u ons daar ook voor inhuren. VDH Products biedt u als extra ondersteuning namelijk ook een inbedrijfstellingsservice aan. VDH Products assisteert installateurs bij het inbedrijfstellen van VDH-systemen. Dit gaat dan niet om installatiewerkzaamheden, maar om begeleiding tijdens het opstarten, testen en inregelen van de VDH-systemen.

Wat kunt u van ons tijdens een inbedrijstelling verwachten;

  • We controleren de geïnstalleerde VDH-systemen op juiste installatie
  • Koppelen van hardware met de software
  • Ondersteunen van het instellen van specifieke parameters / instellingen
  • Installeren van de VASP software

De Service & Support afdeling maakt de beslissing of de support op locatie plaats vindt of online.

Voor een vlot en efficiënt verloop van de inbedrijfstellingservice is het belangrijk dat de installatie aan een aantal essentiële voorwaarden voldoet. Minimaal drie weken voorafgaand aan de inbedrijfsstelling dient hierover contact te worden opgenomen met de Service & Support afdeling van VDH Products.

Op deze manier kan in een vroeg stadium worden overzien of bepaalde zaken niet inbegrepen zijn en u hier tijdig op kunt anticiperen. Inbedrijfsstellingen vinden plaats op basis van best-effort. Een aanvraag voor een inbedrijfstelling dient schriftelijk te gebeuren. Na ontvangst van uw aanvraag zal onze Service & Support afdeling contact met u opnemen.

Kosten en tijden
U kunt ons per dag inhuren, een dag support kost euro 1080,00 (excl. reis en verblijfkosten) en houdt in dat we tijdens bovenvermelde Service & Support tijden werkzaamheden op locatie voor u komen verrichten. Indien de installatie niet aan de vermelde voorwaarden voldoet, zoals hierboven is beschreven, kan het zijn dat wij de inbedrijfstelling niet uitvoeren, of dat er meerwerkuren in rekening worden gebracht.

Hoeveel tijd nodig is heeft voor een inbedrijfstelling of service bezoek hangt af van de werkzaamheden en de voorbereiding. Het inregelen moet kunnen plaatsvinden binnen de Service & Support tijden, mocht er meer tijd benodigd zijn dan worden meerwerkuren in rekening  gebracht. Deze worden op basis van nacalculatie aan u gefactureerd à € 135,00 per uur.

Training
Naast telefonische ondersteuning op de hierboven vermelde Service & Support tijden is het ook mogelijk om een gratis training/workshop bij VDH Products te volgen, zodat u beschikt over de nodige kennis van de VDH-systemen  en eenvoudig de beste support kunt geven aan uw klanten. Dit is bovendien een goede ‘training on the job’, zodat u het de volgende keer zelf kunt doen. Over het algemeen duurt een training/workshop een dag. Deze kennis stelt u in staat om VDH-systemen eenvoudig en efficiënt te kunnen installeren. Mocht u echter geen gebruik maken van deze gratis service dan kan het voorkomen dat er kosten worden berekend bij het verlenen van support. Systemen van VDH Products dienen ten alle tijden te worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel.

Een afspraak plannen voor een training/workshop kunt u in overleg met de verkoopafdeling of service & support afdeling van VDH Products afspreken.

Voor informatie over problemen bij de installatie van VDH-systemen kunt u de handleiding raadplegen die bij de controller is geleverd. Handleidingen zijn ook te vinden op de website van VDH Products.

Heeft u nog andere vragen neem dan contact op met ons kantoor. Telefonisch: +31 (0)50 302 89 00 of per email support@vdhproducts.com