Retourvoorwaarden

Retourvoorwaarden van VDH Products, van toepassing op retourzendingen aan VDH Products.

Voor het retourneren van VDH producten geldt een retourtermijn van 30 dagen na aankoop van het product.
Hierbij geldt de leverdatum als aankoopdatum. Zodra deze retourtermijn is vervallen, kunnen producten in principe niet meer worden geretourneerd.

Retourvoorwaarden:
1. Retourzendingen dienen te zijn voorzien van een ingevuld retourformulier.

Retourformulier

2. Retour zendingen dienen ten alle tijden in overleg plaats te vinden met de verkoopafdeling of after sales afdeling van VDH Products.

3. Het product wordt alleen retour geaccepteerd als deze compleet, niet beschadigd is en ongebruikt is en geen gebruikssporen bevat.

4. Als een artikel beschadigd is geraakt door gebruik, kan een deel van het retour bedrag ingehouden worden wegens waardevermindering.

5. Custom made producten alsmede producten met logo opdruk komen niet in aanmerking voor een retourzending.

6. Op maat geproduceerde producten kunnen niet geretourneerd worden.

7. In geval van een retourzending wordt in overleg met de verkoopafdeling een credit gegeven op het originele aankoopbedrag.

8. Retourzendingen dienen franco te worden toegezonden naar:

VDH Products BV
Afdeling Retouren
Produktieweg 1
9301 ZS Roden

9. Als het artikel niet aan de retourvoorwaarden voldoet kan VDH Products de retourzending weigeren. In dat geval wordt de retourzending teruggestuurd op kosten van de Klant.

10. Ongefrankeerde zendingen worden evenals zendingen zonder afzender door ons geweigerd.

11. Alle kosten die voortvloeien uit de inklaring van goederen voor het importeren van de goederen op de Nederlandse markt zijn voor rekening van de afzender.

12. Op retourneringen zijn ook de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologisch industrie van toepassing (FME voorwaarden), die de klant tezamen met deze voorwaarden heeft ontvangen en kennis van heeft vernomen.

Gegevensbescherming
De mogelijkheid bestaat dat VDH Products bepaalde persoonsgegevens, zoals de naam, het adres en het e-mailadres verzamelt. VDH Products zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verwerken van uw reparatieopdracht en voor de afhandeling van eventuele daaruit voortvloeiende garantieaanspraken. De persoonsgegevens mogen door VDH Products worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de wettelijke regeling op het gebied van gegevensbescherming, maar zullen niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit door de wet wordt vereist.